Om de kwaliteit van het vlees optimaal te houden, is het belangrijk dat niet alleen de varkenshouder, maar ook de transporteur en de slachterij goed omgaan met de varkens.
Stress is bijvoorbeeld slecht voor de vleeskwaliteit.
Ook de huisvesting speelt een belangrijke rol.

Om zekerheid te geven over de kwaliteit zijn er diverse keurmerken ontwikkeld. Deze geven aan dat varkenshouders geproduceerd hebben volgens bepaalde richtlijnen, die de risico's voor de volksgezondheid waarborgen.
Ook het welzijn van het varken dient zowel op het varkensbedrijf, als tijdens transport en verblijf in de stal van de slachterij geborgd te zijn.