Iedere varkenshouder kiest voor een bepaald vleesconcept.
Als basis heb ik gekozen voor IKB van PVE.
IKB betekent Intergrale Keten Bewaking.
Het is belangrijk dat van mijn bedrijf tot in de supermarkt alles veilig en goed verloopt.

Dus ook het transport, de slacht en de verwerking moeten volgens afgesproken spelregels gebeuren.

Hierin zijn zaken als dierenwelzijn en gebruik van veilig voer geregeld en het bijhouden van de gegevens van mijn varkens.

Verder lever ik onder het comfort - programma omdat mijn zeugen in groepshuisvesting verblijven. Hiervoor is speciale vraag van bijvoorbeeld Engelse supermarkten. Zij willen niet dat zeugen in boxen zitten.

Ik heb diverse redenen om voor een bepaalde slachterij te kiezen.
Ten eerste ligt de slachterij in Nederland.
Ik wil namelijk niet in de problemen komen als de grenzen een tijdje dicht gaan.
Op de slachterij die ik gekozen heb verwerkt men het vlees zelf.


Ten tweede vind ik het nakomen van afspraken erg belangrijk. Wanneer worden de varkens opgehaald (tijdstip) en houdt men zich aan deze afspraak?
Ten derde wil ik graag een goede prijs voor mijn vleesvarkens ontvangen, want ik heb immers een gezin te onderhouden.

De slachterij heeft bij inkoop een voorkeur voor een bepaald product.
Zij kunnen kiezen voor varkens die in een groepshuisvesting zijn grootgebracht of varkens die gecertificeerd zijn.
Als ik er voor een bepaalde week 120 varkens opgeef stemmen zij daar hun verkoop op af.
Als er dan door mij maar honderd geleverd worden gaat het fout in de planning.


Een varkenshouder is niet verplicht aan een bepaalde slachterij te leveren.
Hij heeft geen contract bij een slachterij.
Bij iedere levering wordt een leverantie-overeenkomst over de kwaliteit en de aantallen getekend .
Uit onderzoek blijkt dat minder dan 10% van
de varkenshouders per jaar van slachterij veranderd.


Na iedere leverantie krijg ik een grote hoeveel-lheid aan gegevens van ieder varken dat ik geleverd heb.
Denk hierbij aan gewicht, klasse, bevleesdheid.
Ook wordt door de slachterij bekeken of de organen van het varken er goed uit zien.
Denk hierbij aan de longen, de lever, het borstvlies en de huid. Als er zaken verbeterd moeten worden bespreken we dit.

Als er iets verbeterd moet worden kan ik rekenen op de hulp van de voervoorlichter,
van de varkenshandelaar, de dierenarts en
van de slachterij.
Zo kreeg ik een keer de opmerking dat de magen van mijn varkens te gevuld waren op
het moment van slachten.
Nu laat ik de varkens wat langer vasten voordat ze naar de slachterij gaan, zodat hun magen leger zijn en dat komt de hygiëne van de slachten weer ten goede.